Natisni

Ukrep

Neposredno pridobivanje podatkov o zaposlitvi in o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo od FURS s strani strokovnih delavcev CSD na področju starševskega varstva.

Naloge

Naziv naloge Status
Poenostavitev pridobivanja podatkov  R

Zgodovina statusov

06.04.2018 R
09.01.2018 DR
20.01.2017 DR
06.09.2016 DR
19.05.2016 DR
02.02.2016 DR
22.05.2015 DR
19.03.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Sociala
Odgovorni resor MDDSZ
Sodelujoči MJU
Področja svetovne banke Labor market efficiency
Rok za realizacijo 31.12.2016
Zadnja sprememba 06.04.2018
Viri Zaporedna številka v dokumentu
STOP birokraciji Ukrep 3 - sociala
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  06.04.2018  S 6. 4. 2018 je bila v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. To pomeni, da delodajalcem ne bo več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na Obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti. Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega/očetovskega/starševskega dopusta pa mora v skladu z drugim odstavkom 186. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in prvim odstavkom 18. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MDDSZ  09.01.2018  Faza testiranja v informacijskih sistemih še ni končana, pokazale določene napake, tako da je dokočno odločanje na vseh CSD-jih premaknjeno iz 1. 12. 2017 na 1. 2. 2018.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MDDSZ  20.01.2017  Neposredno pridobivanje podatkov je v fazi testiranja v informacijskih sistemih. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MDDSZ  06.09.2016  Ne sprememb glede na prejšnje poročanje. Dela se informacijska podpora. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MDDSZ  19.05.2016  Dne 11.4.2016 je bil podpisan Protokol o informatizirani izmenjavi podatkov med FURS in MDDSZ, v katerem je določen rok šest mesecev za zagotovitev spletnega servisa. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  02.02.2016  Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/15. Pripravljen je protokol o izmenjavi podatkov, na katerega je Informacijska pooblaščenka podala pozitivno mnenje, zato bo protokol šel v podpis ministrici. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MDDSZ  22.05.2015  Stanje je nespremenjeno glede na prejšnje poročanje. Podzakonski akt, ki je podlaga za pridobivanje podatkov od FURS, je podpisan in gre v prihodnjih dneh v objavo v Uradni list. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  Admin  19.03.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  V novem ZSDP-1 je bila določena podlaga za sprejem pozakonskega akta, ki bo urejal izmenjavo podatkov z DURS-om, rok za sprejem podzakonskega akta je 6 mesecev od uveljavitve zakona. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014