Seznam ukrepov

* Ukrep je v postopku prenove
Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status Možnosti
Odprava administrativnih ovir Spremenjena tehnika postopkov - oddaja vlog za dovoljenja na elektronski način (po Zakonu o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo). MGRT N
Ostalo Vzpostavitev orodja za informacijsko podprto načrtovanje in izvajanje, spremljanje in poročanje o projektih MJU N
Ostalo Elektronske storitve za državljane (e-uprava3): nadgradnja orodij informacijske tehnologije in e-storitev kanalov za ponujanje storitev javne uprave končnim uporabnikom v smislu bolj celovitega pokrivanja potreb uporabnikov po konceptu življenjskih... MJU N
Odprava administrativnih ovir Ukiniti obveznost izdelave požarnih redov za samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost v objektih, ki imajo zelo nizko do srednjo požarno ogroženost MO N
Ostalo Izdelava standardiziranih popisov del MGRT N
Ostalo Poenotenje pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v več socialnih zavarovanj in določitev prednostnega vrstnega reda zavarovanja MZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Ureditev vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi MDDSZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprememba opredelitve odpovednega roka pri poskusnem delu v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) MDDSZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Ureditev poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema MZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Ureditev sočasnega prejemanja celotne pokojnine in opravljanja delo oziroma dejavnosti za upokojencev MDDSZ N
Davki Sprememba dohodninske lestvice MF N
Davki Plačevanje davkov in prispevkov z enim plačilnim nalogom MF N
Razvojni zagon Vavčer za prenos podjetij MGRT N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Prenova sistemske ureditve področja rokodelstva MGRT N