Natisni

Naloga

Priprava izhodišč za pripravo izobraževalnih programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Ukrep / Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo

Zgodovina statusov

23.05.2016 R
25.01.2016 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava izhodišč za pripravo izobraževalnih programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
Odgovorni resor Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Rok za realizacijo 30.06.2016
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MIZS  23.05.2016  Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 11.3.2016. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MIZS  25.01.2016  Izhodišča so pripravljena in so bila v obravnavi pri Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje. Trenutno so v fazi usklajevanja in dopolnjevanja, ter bodo obravnavana na prvi naslednji seji Strokovnega sveta za poklicno in in strokovno izobraževanje.