Natisni

Naloga

Prenova regulacij poklicev in dejavnosti na področju veterinarstva

Opis naloge

S spremembo Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev se v slovensko zakonodajo prenašajo določbe Direktiva 2013/55 EU, določajo se pogoji za pridobitev poklicne kvalifikacije veterinarja v Republiki Sloveniji za državljane tretjih držav. Določen je pristojni organ za vodenje postopkov in pa tudi sam postopek za priznavanje izobraževanja veterinarjev za namen zaposlovanja. S spremembo pravilnika se določajo postopki s katerimi bo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev glede usposobljenosti in znanja slovenskega jezika državljanom tretjih držav omogočeno v RS priznavanje poklicne kvalifikacije veterinarjev in opravljanje veterinarskega poklica.

Ukrep / Prenova regulacij poklicev in dejavnosti

Zgodovina statusov

18.05.2016 R
02.02.2016 N
16.09.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Prenova regulacij poklicev in dejavnosti na področju veterinarstva
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rok za realizacijo 01.01.2017
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1.: Izboljšanje poslovnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2016 - 01.05.2016  MGRT  18.05.2016  MGRT: Realizirano; sprejet je bil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Uradni list RS, št. 21/16), ki je začel veljati 19.3.2016. S spremembo in dopolnitvami pravilnika je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva 2013/55 EU glede priznavanja izobraževanja veterinarjev, ki izhajajo iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije. Dolžina in obseg študija veterinarstva, ki sta predpisana z direktivo, se sedaj lahko izrazita tudi z enakovrednimi kreditnimi točkami po sistemu prenašanja in zbiranja kreditnih točk, ki se uporablja v evropskem visokošolskem prostoru (točke ECTS). S pravilnikom so določeni tudi pogoji oziroma postopek za pridobitev poklicne kvalifikacije veterinarja v Republiki Sloveniji za državljane tretjih držav. 
Nerealizirano 02.09.2015 - 01.01.2016  MGRT  02.02.2016  VURS pripravlja spremembe Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev.  
Nerealizirano 02.05.2015 - 01.09.2015  Admin  16.09.2015